ro en
Centrul de Nutritie SUPERFIT Centrul de Nutritie SUPERFIT

Programari online

Cuvinte de la pacienti


Am invatat sa iau singura decizii si sa ma confrunt si sa accept consecintele propriilor alegeri.


Simt ca cele cateva luni de psihoterapie de cuplu m-au pregatit pentru toata perioada in care am urmat sedintele individuale.


Exercitiile din timpul orelor de psihoterapie m-au ajutat sa ajung la concluzia ca  nu vreau sa schimb ceva la mine ci de fapt vreau  sa imbunatatesc anumite lucruri la mine si sa incerc sa lucrez cu calitatile mele, cu ceea ce am, sa reusesc sa ajung la un nivel la care sa ma simt bine eu cu mine insami.


Participarea la intalnirile de grup m-a ajutat sa imi pastrez calmul mai usor in situatiile tensionate, sa fiu mai relaxata si sa am o stare de spirit in general mai pozitiva. Am fost ascultata si am invatat sa ascult.


Si a meritat...deoarece mergand la psihoterapie  am reusit sa imi fac ordine in idei si in ganduri si am reusit sa inteleg mai multe lucruri despre mine si de fapt sa ajung sa ma cunosc mai bine decat inainte.


Superfit Nutritie

Superfit Performanta

« inapoi Sunteti aici :: Cuvinte de la oameni

Cuvinte de la oameni

MÄ privesc cu simpatie, nu doar critic

Simt cÄ terapia mi-a îmbunÄtÄÈit cu adevÄrat viaÈa â în timp, însÄ vizibil.

Mi-a îmbunÄtÄÈit relaÈia cu mine însÄmi, Èi apoi relaÈia cu ceilalÈi oameni.

Ãn relaÈia cu mine am învÄÈat sÄ fiu atentÄ la nevoile pe care le am, sÄ definesc ceea ce vreau Èi sÄ acÈionez în acea direcÈie. Verbalizând am ajuns sÄ conÈtientizez Èi sÄ Ã®nÈeleg tiparele de comportament pe care le am. ÃnÈelegerea m-a fÄcut sÄ fiu mai indulgentÄ cu mine, sÄ mÄ privesc Èi cu simpatie, nu doar critic. Am (re)învÄÈat stima de sine, iar rezultatul a fost dorinÈa de a-mi fi bine în viaÈa mea.

Ãn relaÈia cu ceilalÈi am învÄÈat sÄ fiu deschisÄ, sÄ empatizez, sÄ-mi depÄÈesc o parte din temeri. Când am un eÈec reuÈesc sÄ-mi accesez partea de curaj care sÄ mÄ facÄ sÄ Ã®ncerc din nou sau sÄ privesc din alt punct de vedere situaÈia respectivÄ Èi sÄ gÄsesc soluÈii. (BA, 33 ani)

 

Luciditate, limpezime, claritate

Simt cÄ cele câteva luni de psihoterapie de cuplu m-au pregÄtit pentru toatÄ perioada în care am urmat ÈedinÈele individuale. Accelerarea procesului de autocunoaÈtere, câÈtigarea puterii despre care nu eram conÈtientÄ cÄ exista în mine, mult mai multÄ Ã®ncredere în sine, toate s-au consolidat în ultimele aproximativ cinci luni de terapie (aproape un an am mers, cu o frecvenÈÄ de o ÈedinÈÄ pe sÄptÄmânÄ.) EÈafodajul personal, constituit din frici, minciuni, dependenÈe, s-a clÄtinat vizibil, multe au cÄzut, s-au distrus, Èi am cÄpÄtat dorinÈa foarte puternicÄ de a nu-mi mai face rÄu singurÄ, de a nu mai repeta - conÈtient - patternuri greÈite în virtutea cÄrora acÈionam, fÄrÄ a gÄsi în mine forÈa necesarÄ pentru a spune Stop!

Un alt câÈtig foarte preÈios a fost conÈtientizarea dependenÈei nesÄnÄtoase de mamÄ Èi a repercusiunilor pe care le-a avut asupra vieÈii mele de cuplu Èi a încrederii în propria persoanÄ.

O scurtÄ listÄ a celor mai importante beneficii cÄpÄtate în urma psihoterapiei ar cuprinde neapÄrat încrederea în propriile simÈuri, în vocea interioarÄ, mult mai multÄ luciditate, limpezime, claritate; acum mÄ Ã®nvinovÄÈesc din ce în ce mai rar, pun greÈelile pe seama faptului cÄ sunt om, învÄÈ din ele Èi merg mai departe îmbogÄÈitÄ, cu flexibilitate Èi fluiditate." (A.P. 35)

 

Sunt pe o pantÄ ascendentÄ

Acum un an Èi jumÄtate mÄ gÄseam în situaÈia în care eu însÄmi îmi pusesem eticheta de victimÄ. MÄ consideram victima unui bÄrbat cÄruia îi dÄruisem, ziceam eu, totul, dragostea mea, timpul meu, libertatea mea... viaÈa mea Èi el alesese sÄ mÄ pÄrÄseascÄ pentru o altÄ femeie. La vremea respectiva am simÈit cÄ sunt singurÄ Èi neajutoratÄ. Ãmi era fricÄ de ce îmi va aduce viitorul, îmi era teamÄ de a interacÈiona cu alte persoane, chiar sÄ reiau legÄtura cu cele cu care pierdusem în timp contactul. Ãmi era teamÄ cÄ nu mÄ voi descurca singurÄ Èi voi fi o mamÄ singurÄ care nu va Èti cum sÄ se confrunte cu provocÄrile creÈterii unui bÄiat. Cu ajutorul terapiei am început sÄ Ã®mi recâÈtig încrederea în mine, sÄ descopÄr cÄ pot fi capabilÄ sÄ fac faÈÄ, sÄ caut soluÈii Èi sÄ depÄÈesc cu forÈe proprii problemele Èi provocÄrile ivite pe parcurs. Am învÄÈat sÄ iau singurÄ decizii Èi sÄ mÄ confrunt Èi sÄ accept consecinÈele propriilor alegeri. Ãn relaÈia cu fiul meu m-am echilibrat, am putut sÄ discut cu el Èi sÄ-l fac sÄ Ã®nÈeleagÄ situaÈia divorÈului Èi sÄ punem bazele unei relaÈii frumoase, deschise, bazatÄ pe comunicare. Privind retrospectiv pot spune cÄ acum sunt infinit mai bine decât acum un an Èi jumÄtate Èi sentimentul meu este cÄ sunt pe o pantÄ ascendentÄ, cÄ evoluez spre mai bine. Am învÄÈat cÄ sunt importantÄ, cÄ trebuie sÄ investesc în mine Èi cÄ starea mea de bine determinÄ o mai bunÄ relaÈionare cu persoanele din jur. Am constatat acum cÄ Èi cu fostul meu soÈ pot relaÈiona fÄrÄ a mai avea acel intens sentiment de revoltÄ, cÄ Ã®n anumite situaÈii chiar pot sÄ Ã®i Èin piept în discuÈiile în contradictoriu Èi sÄ fiu la fel de combativÄ. (LM, 37)

 

O nouÄ faÈetÄ a mea, mai puternicÄ

La sfârÈitul a zece sesiuni de consiliere pot spune cÄ:

- am o mai mare încredere in mine

- aceastÄ experienÈÄ m-a fÄcut mai puternicÄ Ã®n faÈa celorlalÈi, dar Èi în faÈa obstacolelor pe care le întâmpin

- am descoperit ce presupune o prietenie Èi cum sÄ o gestionez

- am aflat cÄ este minunat sÄ faci ce îÈi doreÈti tu, nu numai ce doresc cei din jurul tÄu

- am descoperit o nouÄ faÈetÄ a mea, mai puternicÄ.

ÃÈi mulÈumesc pentru faptul cÄ m-ai ascultat, cÄ m-ai ajutat sÄ devin conÈtientÄ de calitÄÈile mele Èi sÄ-mi gestionez slÄbiciunile. (MM, 34)

 

Am primit rÄspuns la întrebÄri pe care în alte condiÈii nu le-aÈ fi pus

Participarea la întâlnirile de grup m-a ajutat sÄ Ã®mi pÄstrez calmul mai uÈor în situaÈiile tensionate, sÄ fiu mai relaxatÄ Èi sÄ am o stare de spirit în general mai pozitivÄ. Am fost ascultatÄ Èi am învÄÈat sÄ ascult. Am primit rÄspuns la întrebÄri pe care, în alte condiÈii, nu le-aÈ fi pus. A funcÈionat pentru cÄ mi-am dat seama cÄ doar vorbind despre anumite temeri Èi probleme e deja un pas înainte. (MS, 30)

  

Acolo unde era furie, am gÄsit energie.

Am ajuns la Manuela cu multe poveri în spate, una mai grea decât alta: neîmpliniri, regrete, furie, durere, tristeÅ£e, adunate Åi amestecate toate într-o cocoaÅÄ mai grea decât puteam duce. Am învÄÅ£at sÄ le dau jos, fie Åi câte o orÄ. Am plecat de la terapie mai dreaptÄ, mai mândrÄ, mai puÅ£in tristÄ, Åi mai ales cu o nouÄ perspectivÄ: acolo unde înainte erau ziduri, acum sunt drumuri Åi alegeri. Acolo unde era furie, am gÄsit energie. Acolo unde erau doar resentimente, am gÄsit puÈinÄ Ã®nÅ£elegere pentru un pÄrinte bolnav.

 

De multe ori, plecând de la terapie, rÄsuflam uÅuratÄ: din nou, pentru o orÄ, poverile nu mai erau în cârca mea, ci în faÅ£a mea, între mine Åi Manuela, într-un spaÅ£iu în care puteam sÄ ne uitÄm la ele Åi sÄ le demontÄm, sÄ le înÅ£elegem, sÄ scoatem din saci regretele Åi sÄ punem în loc speranÅ£e, soluÅ£ii, perspectivÄ. Un spaÅ£iu unde mÄ simÅ£eam în siguranÅ£Ä: iar asta mi-a dat încrederea de a lua decizii, de a face schimbÄri, de a experimenta, de a alege sÄ trÄiesc mai mult aÅa cum îmi doresc, sÄ fiu ceea ce îmi doresc, sÄ fac ceea ce visam, conform valorilor mele.

 

Manuela (...) are o capacitate de a inspira, empatiza Åi mai ales de a ierta pe care nu am mai întâlnit-o. Eram extrem de înverÅunatÄ Ã®mpotriva terapeuÅ£ilor înainte de a o întâlni, Åi foarte temÄtoare cÄ am sÄ vorbesc cu cineva care doar va aproba absent fÄrÄ sÄ mÄ asculte de fapt, îngânând câte-un "aha" din când în când Åi dând din cap ca sÄ mimeze cÄ m-ar înÅ£elege. Manuela m-a surprins însÄ cu autenticitatea Åi capacitatea de a se implica, de a fi mereu acolo, lângÄ mine, ascultându-mÄ cu atenÅ£ie - calitÄÅ£i umane pe care nu le-am mai întâlnit la un alt terapeut.

 

Este printre puÅ£inii oameni care au talentul natural de a obloji Åi vindeca sufletul. DacÄ n-aÅ fi întâlnit-o, aÅ fi continuat sÄ-mi irosesc viaÅ£a chibiţând de pe margine.

 

(AG, 39 ani)

  

provocatÄ sÄ Ã®mi înfrunt temerile... liniÈte, acceptare de sine, uÈurare

Psihoterapia (ÈedinÈele de grup) mi-a oferit suport psihic Èi emoÈional de-a lungul unei perioade în care m-am confruntat cu probleme în plan profesional Èi personal, prin faptul cÄ am gÄsit un mediu în care am fost încurajatÄ sÄ discut deschis despre aceste probleme indiferent de cât de absurde sau jenante mi se pÄreau Èi în care m-am simÈit acceptatÄ cu temerile Èi pÄrerile mele. Am primit pÄreri Èi puncte de vedere care mi-au modificat felul de a privi lucrurile în mod constructiv Èi util Èi m-am simÈit încurajatÄ Ã®n a face ceea ce consideram cÄ este bine pentru mine. TotodatÄ am avut senzaÈia cÄ sunt provocatÄ sÄ Ã®mi înfrunt temerile Èi pÄrÈile din mine pe care nu eram pregÄtitÄ sÄ le accept Èi fÄcând acest lucru am realizat cÄ nu a fost atât de rÄu sau dramatic precum aÈ fi crezut cÄ poate fi, proces în urma cÄruia am simÈit liniÈte, acceptare de sine, uÈurare. (FM, 28)

  

Èine de mine sÄ-mi fac viaÈa frumoasÄ

Cum a funcÈionat pentru mine psihoterapia?

Am ales sÄ particip la psihoterapie din cauza unor probleme pe care le aveam cu mine însÄmi, deoarece nu reuÈeam sÄ mÄ accept aÈa cum sunt. Mi-am dorit foarte mult sÄ schimb anumite lucruri la mine (de exemplu - faptul cÄ sunt prea agitatÄ Èi nu reuÈesc sÄ mÄ bucur de viaÈÄ) ca sÄ-mi fie bine Èi am sperat ca psihoterapia sÄ mÄ ajute sÄ capÄt încredere în mine. A fost o experienÈÄ nouÄ Èi mi-a fost puÈin teamÄ sÄ particip, deoarece sunt o fire mai timidÄ, dar am zis cÄ nu am nimic de pierdut Èi cÄ meritÄ sÄ Ã®ncerc.

Èi a meritat...deoarece mergând la psihoterapie am reuÈit sÄ Ã®mi fac ordine în idei Èi în gânduri Èi am reuÈit sÄ Ã®nÈeleg mai multe lucruri despre mine Èi de fapt sÄ ajung sÄ mÄ cunosc mai bine decât înainte. Am înÈeles cÄ eu sunt principala responsabilÄ dacÄ Ã®mi este bine sau îmi este rÄu Èi cÄ viaÈa este aÈa cum este, cu bune Èi cu rele, dar cÄ Èine de mine sÄ mi-o fac frumoasÄ. Ètiam lucurile astea Èi înainte sÄ vin la psihoterapie, dar parcÄ acum îmi sunt mai clare Èi mai bine definite.

ExerciÈiile din timpul orelor de psihoterapie m-au ajutat sÄ ajung la concluzia cÄ nu vreau sÄ schimb ceva la mine, ci de fapt vreau sÄ Ã®mbunÄtÄÈesc anumite lucruri la mine Èi sÄ Ã®ncerc sÄ lucrez cu calitÄÈile mele, cu ceea ce am, sÄ reuÈesc sÄ ajung la un nivel la care sÄ mÄ simt bine eu cu mine însÄmi.

De multe ori veneam la psihoterapie agitatÄ, nervoasÄ, tristÄ Ã®nsÄ, prin activitÄÈile pe care le fÄceam acolo, reuÈeam sÄ mÄ liniÈtesc Èi sÄ mÄ relaxez Èi sÄ vÄd cÄ de fapt nu e totul aÈa negru cum vÄd eu în general Èi cÄ e sÄnÄtos sÄ am o gândire mai optimistÄ. (TA, 26)